SzymMar

SZYMMAR Sp. z o.o., ul. Śniadeckiego 9, 42-604 Tarnowskie Góry, Tel: (032) 381 99 50
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 000028692, NIP: PL6452484092, REGON: 241181319

 


 

„Wdrożenie technologii kształtowania metalu sposobem wejścia na nowe rynki”

„SZYMMAR” sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie technologii kształtowania metalu. Zakres projektu obejmuje zakup urządzeń do obróbki metali w szczególności zakup centrum obróbkowego do profili, hydraulicznej prasy narzędziowej i zwijarki hydraulicznej do blach.

Projekt polega na zakupie urządzeń do formowania blachy metalowej w związku z planem wejścia na nowy rynek związany z wizualizacją stacji benzynowych oraz z produkcją automatycznych urządzeń do dezynfekcji dłoni.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji zwijanych elementów konstrukcji metalowych.

Inwestycja ta przyczynia się do osiągnięcia wymiernych wskaźników realizacji projektu w postaci:
– wdrożenia innowacyjnej technologii,
– wprowadzenia nowego produktu jakim są zwijane elementy konstrukcji metalowych wykorzystywane w procesie produkcji konstrukcji reklamowych,
– zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa i rentowności prowadzonej działalności,
– zwiększenie zatrudnienia o 1 pracownika.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 772 208,00zł

Planowane zakończenie projektu to czerwiec 2021r.